Poszerzenie oferty przewozów pasażerskich do Brzeskiej Strefy Gospodarczej od 2024 roku

Poszerzenie oferty przewozów pasażerskich do Brzeskiej Strefy Gospodarczej od 2024 roku

Z dniem 1 stycznia 2024 roku oferta transportu publicznego do Brzeskiej Strefy Gospodarczej została znacząco rozszerzona. Jako uzupełnienie do istniejących tras, wprowadzono dodatkowe połączenia.

Brzeska Strefa Gospodarcza to wiodąca marka ekonomiczna regionu, stanowiąca jego gospodarczą siłę napędową. Na co dzień, z obszarów znajdujących się w jej obrębie korzysta ponad 2,5 tysiąca osób. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem i odpowiedzią na sygnały płynące zarówno od pracowników jak i pracodawców, podjęto decyzję o uruchomieniu nowych linii autobusowych.

W trakcie listopadowej sesji radni powiatu przychylili się do uchwały dotyczącej utrzymania obecnych połączeń oraz zainicjowania nowej trasy. Nowa linia będzie obsługiwała trasę: Bogucin – Witoszyn – Włocławek – BSG – Brześć ul. Mickiewicza.

Utrzymanie na swojej pierwotnej trasie zaplanowano dla następujących połączeń:

– Połączenie z Baruchowa do Machnacz przez Gołaszewo – Kruszyn

– Połączenie z Chodcz do Machnacz przez Choceń

– Połączenie z Nasiegniewa do Brześcia Kujawskiego przez Chełmice Dużą – Wieniec.