Prace budowlane przy wieży widokowej na Zawiślu przyspieszają – obiekt ma być gotowy tej zimy

Prace budowlane przy wieży widokowej na Zawiślu przyspieszają – obiekt ma być gotowy tej zimy

Według informacji udzielonych przez Stowarzyszenie Nasze Zawiśle, budowa wieży widokowej na Zawiślu postępuje szybko i zdecydowanie. Oczekuje się, że obiekt zostanie ukończony w bieżącej zimie.

Początkiem października miasto Włocławek podjęło decyzję o zawarciu umowy z wykonawcą, który ma za zadanie wzniesienie wieży widokowej na ulicy Obrońców Wisły 1920 roku, w miejscu przewidzianym na punkt widokowy.

Inwestycja ta została wybrana przez mieszkańców miasta Włocławek w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. Firmą odpowiedzialną za realizację projektu jest Ekobudstal z Chorzowa, która oszacowała koszt budowy na nieco ponad 1,34 miliona złotych i zwyciężyła w przetargu. Przewidywany termin zakończenia prac to 30 stycznia 2024 roku, a okres gwarancji wyniesie pięć lat.

Stowarzyszenie Nasze Zawiśle, które regularnie monitoruje postęp inwestycji, informuje o zakończeniu procesu zbrojenia płyty fundamentowej i rozpoczęciu prac betoniarskich. Tomasz Gołębiewski ze Stowarzyszenia Nasze Zawiśle przekazuje, że jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, w nadchodzącym tygodniu rozpoczną się prace montażowe konstrukcji wieży widokowej.