Ogłoszenie wyników pierwszej tury wyborów samorządowych 2024 na burmistrza gm. Brześć Kujawski

Ogłoszenie wyników pierwszej tury wyborów samorządowych 2024 na burmistrza gm. Brześć Kujawski

7 kwietnia 2024 roku odbyła się pierwsza tura wyborów samorządowych, podczas której mieszkańcy gm. Brześć Kujawski mieli okazję wybierać swojego burmistrza. W tych wyborach na listach znalazł się jedynie jeden kandydat.

W tym specyficznym scenariuszu wyborczym obywatele nie oddawali głosów bezpośrednio na kandydata, lecz deklarowali swoje poparcie lub brak takowego dla jego kandydatury. Proces głosowania polegał na zaznaczeniu „X” w polu przy nazwisku kandydata i słowie „tak”, jeśli go popierano, lub „nie”, jeśli byli przeciwni. Aby kandydat mógł oficjalnie objąć stanowisko burmistrza, musiał zdobyć więcej głosów twierdzących niż negatywnych spośród wszystkich ważnych głosów.

Wybory samorządowe przewidują sytuację, gdzie więcej osób głosuje przeciwko kandydatowi – w tym przypadku obowiązek wyboru wójta przechodzi na radę gminy, która ma obowiązek dokonać wyboru większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Jednakże w tych wyborach nie doszło do takiej sytuacji. Kandydat Tomasz Chymkowski (KWW Brześć Kujawski Razem) zdobył 2932 głosy poparcia, co stanowi 70,96 procent wszystkich oddanych głosów, przeciwko 1200 głosom przeciwnym jego kandydaturze. Tym samym został oficjalnie wybrany na burmistrza gm. Brześć Kujawski.

Frekwencja wyborcza wyniosła 48,11%, co oznacza, że z 8822 uprawnionych do głosowania osób, ważne głosy oddało 4244 mieszkańców gm. Brześć Kujawski.