Rozwój infrastruktury drogowej i technicznej w Starym Brześciu – duża inwestycja w przyszłość

Rozwój infrastruktury drogowej i technicznej w Starym Brześciu – duża inwestycja w przyszłość

W planach na nadchodzący okres znalazła się znacząca inwestycja związana z rozbudową infrastruktury drogowej i technicznej na obszarach dawniej funkcjonujących Państwowych Gospodarstw Rolnych, położonych w Starym Brześciu. Projekt ten składa się z wielu kluczowych elementów.

Zapoczątkowanie inwestycji to początek budowy różnych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie właściwej dostawy wody oraz zbudowanie efektywnego systemu odprowadzania ścieków dla działek budowlanych oraz już istniejących budynków na terenie Starego Brześcia Parcel.

Następnie, inwestycja obejmuje wybudowanie przepompowni ścieków oraz tłocznej kanalizacji sanitarnej. Wraz z tym projektem koncentrujemy się na efektywnym usuwaniu ścieków z danego obszaru, co przekłada się na poprawę stanu sanitarnego.

Kończąc, ostatnim aspektem projektu jest stworzenie publicznego dojazdu od drogi krajowej o numerze 62 w Starym Brześciu, w towarzystwie budowy oświetlenia drogowego. Ten fragment ma za zadanie wzmacnianie bezpieczeństwa na drodze oraz ułatwienie dojazdu do miejscowości.

Wszystkie elementy tego projektu stanowią wartość 1 642 640,00 złotych.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, które znajduje się we Włocławku.