Nowe europejskie przepisy dotyczące dronów wchodzą w życie 1 stycznia 2024 roku

Nowe europejskie przepisy dotyczące dronów wchodzą w życie 1 stycznia 2024 roku

Od pierwszego dnia nowego roku 2024, wszyscy użytkownicy dronów muszą zastosować się do zmian wprowadzonych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Te zmiany dotyczą Bezzałogowych Statków Powietrznych, inaczej znanymi jako drony. Dotychczasowe regulacje, które były wprowadzone tymczasowo przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w Polsce, przestaną być obowiązkowe.

Nowe unijne uprawnienia pilota drona, oznaczone jako STS-01 i STS-02, zastąpią te poprzednie. Piloci dronów będą mieli okazję do zgłoszenia chęci stosowania narodowych scenariuszy latania dronami do końca grudnia 2023 roku. To oświadczenie umożliwi im używanie swoich uprawnień pilota drona według starych scenariuszy NSTS jeszcze przez dwa lata – 2024 i 2025.