Nowoczesna ekopracownia otwarta w Szkole Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim

Nowoczesna ekopracownia otwarta w Szkole Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim

Data 5 grudnia 2023 roku zapisze się w historii Szkoły Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim jako istotny moment. Właśnie wtedy, w obecności lokalnych władz samorządowych, z burmistrzem Tomaszem Chymkowskim na czele, została oficjalnie otwarta nowa ekopracownia. To miejsce, gdzie nauka łączy się z ekologią i przekształca się w pasjonujące doświadczenie.

Realizacja tego innowacyjnego projektu była możliwa dzięki środkom finansowym uzyskanym od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki temu Szkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu Kujawskim mogła poszerzyć swoją ofertę edukacyjną o nowoczesne rozwiązania z zakresu nauki o środowisku.

Ta inwestycja stanowi istotny wkład w edukację ekologiczną młodego pokolenia. Nowo otwarta ekopracownia, wyposażona jest zarówno w nowoczesne pomoce dydaktyczne, jak i umożliwiające przeprowadzanie praktycznych doświadczeń narzędzia. To miejsce, gdzie edukacja spotyka się z ochroną środowiska, a nauka przekształca się w atrakcyjną formę zdobywania wiedzy.