Termin składania wniosków o dopłaty dla rolników uprawiających kukurydzę upłynął 29 lutego 2024

Termin składania wniosków o dopłaty dla rolników uprawiających kukurydzę upłynął 29 lutego 2024

Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do dnia 29 lutego 2024 przyjmują wnioski od rolników uprawiających kukurydzę, którzy ucierpieli na skutek napięć na rynku rolnym spowodowanych agresją Rosji przeciwko Ukrainie. W celu sprawnego przyjęcia wszystkich wniosków, biura te wydłużyły swoje godziny pracy, pozostając otwarte również w poprzednią sobotę. Do chwili obecnej zarejestrowano już 64,5 tysiąca wniosków.

By sprostać oczekiwaniom rolników, godziny pracy biur powiatowych ARiMR zostały rozszerzone. Szczegółowy harmonogram pracy prezentuje się następująco: od 26 do 28 lutego 2024 biura będą otwarte w godzinach od 07:00 do 18:00. Natomiast w ostatnim dniu naboru, czyli 29 lutego 2024 r., placówki będą dostępne od 07:00 do 22:00, lub dłużej w razie potrzeby, do obsłużenia ostatniego klienta.

Pomoc finansowa jest przeznaczona dla farmerów zajmujących się uprawą kukurydzy, którzy borykają się z problemami finansowymi wynikającymi z ograniczeń na rynku rolnym spowodowanych agresją Rosji wobec Ukrainy. Aby skorzystać z pomocy, rolnicy muszą spełniać kryteria małego lub średniego przedsiębiorstwa i złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym prowadzili uprawy kukurydzy. Zgodnie z przepisami nie jest wymagane dołączanie do wniosku dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.

Środki przeznaczone na program wsparcia wynoszą 1 miliard złotych. Kwota pomocy będzie obliczana jako iloczyn powierzchni uprawy kukurydzy (bez kukurydzy na kiszonkę) deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 rok, nieprzekraczającej 100 hektarów, oraz stawki pomocy, która różni się w zależności od regionu – wynosi 1000 zł dla województw lubelskiego i podkarpackiego, 700 zł dla województw małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podlaskiego, natomiast dla pozostałych województw stawka wynosi 500 zł.