Gminy Brześć i Włocławek podpisały porozumienie

Gminy Brześć i Włocławek podpisały porozumienie

Na początku nowego roku Brześć Kujawski oraz Włocławek podpisały porozumienie w sprawie połączenia sił. Od tej pory obie gminy będą współdziałać w zakresie udostępniania terenów inwestycyjnych na swoim terenie z udziałem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wspólne plany

Nie jest żadną tajemnicą, że zarówno Brześć jak i Włocławek interesują się zagospodarowaniem terenów przy węźle autostrady A1. Obie gminy dostrzegają sprzyjające uwarunkowania przestrzenne i rozwojowe oraz aktywnie wychodzą na przeciw potrzebom regionu w celu ożywienia lokalnego rynku i stworzenia optymalnych warunków dla nowych podmiotów gospodarczych. Podjęta dwustronna inicjatywa na za cel przynieść wymierne korzyści samym gminom oraz dla całego regionu dzięki wykorzystaniu efektu synergii. Docelowo ma to się przyczynić do zwiększenia ilości miejsc pracy w całym regionie a tym samym do spadku bezrobocia.

Porozumienie zostało zawarte w celu wzajemnej pomocy podczas procesu lokalizowania i rozwoju kluczowych przedsięwzięć na terenie sąsiadujących gmin ze szczególnym uwzględnieniem obszarów ewidencyjnych Potok, Smólsk oraz Brzeska Strefa Gospodarcza. Tereny te, jak podkreśliła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska są niezwykle atrakcyjne. Ich położenie w bezpośredniej bliskości Brzeskiej Strefy Gospodarczej, przy autostradzie A1, w pobliżu dróg krajowych DK 62, DK 91 i drogi wojewódzkiej 265 daje im duży potencjał rozwojowy.

Podsumowanie i podziękowania

Jak podkreślił burmistrz Brześcia Tomasz Chymkowski miniony rok pokazał, że gospodarka może się rozwijać mimo trudności. Stwierdził, że wszystkie działania powinno się ukierunkować na wzrost i rozwój. Zaznaczył, że sygnotariusze PSSE wspierają już działania na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej dzięki czemu gmina jest zauważana i doceniana jako rozwijający się rejon w województwie.

Włodarze gmin oraz burmistrz Brześcia wspólnie podziękowali Radom obu gmin za sprawne przyjęcie odpowiednich uchwał, dzięki którym ich postanowienia będą mogły niezwłocznie zacząć być wdrażane. Burmistrz podziękował kierownikom PSSE za dotychczasową owocną współpracę dającą dobre efekty w postaci wspólnej realizacji ważnych dla regionu i społeczności zadań lokalnych.

Od momentu swojego powstania Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmowała już swoim patronatem liczne korzystne rozwiązania oraz inwestycje. Jak wspomniał wiceprezes zarządu Maciej Kazienko celem PSSE jest wydawanie decyzji w imieniu ministerstwa dotyczących wsparcia dla gmin oraz przedsiębiorców. Zaangażowane w działania gminy mogą w efekcie liczyć na pokaźne zwolnienia z PIT lub CIT. Poszczególni przedsiębiorcy zaś uzyskują fachowe doradztwo. PSSE w bieżącej sytuacji służy też pomocą w kwestiach związanych z tarczą antykryzysową.