Jak przygotować się do sprzedaży firmy?

Jak przygotować się do sprzedaży firmy?

Sprzedaż firmy to wydarzenie z życia przedsiębiorcy, które z pewnością należy do wyjątkowych. Z jednej strony mamy do czynienia z oczekiwaniami biznesowymi, a z drugiej strony całemu przedsięwzięciu towarzysza silne emocje. Szczególnie może to być widoczne w przypadku firm rodzinnych, w których brakuje sukcesorów gotowych do przejęcia biznesu z rąk rodziców. Odpowiednie przygotowanie do procesu sprzedaży jest zatem istotne z dwóch powodów. Po pierwsze, pozwala realnie myśleć o osiągnięciu większych korzyści biznesowych z transakcji, a po drugie pomaga lepiej poradzić sobie z towarzyszącymi temu emocjami. Jak zatem przygotować się do procesu?

Kwestia sukcesji oraz wykupów

Upewnij się, czy rzeczywiście nie masz komu przekazać firmy. Sukcesorem nie musi być członek najbliższej rodziny. Pomijając dalszych krewnych i powinowatych potencjalnym sukcesorem może być zaufana osoba z firmy. W zależności od oczekiwań związanych z transakcją w grę wchodzą np. wykupy menedżerskie i właścicielskie. W takich sytuacjach firma mogłaby pozostać w rękach zaufanych ludzi, z którymi pracujesz i znasz się od lat.

Oczekiwania

Różne są cele i okoliczności towarzyszące sprzedaży. Opracowując strategię sprzedaży warto zawczasu przemyśleć czego tak naprawdę oczekujesz. Czy chodzi o to, aby jak najszybciej mieć święty spokój i zaprzestać aktywności zawodowej? A może masz już pomysł na nowy biznes z wykorzystaniem środków, które pozyskasz ze sprzedaży. Patrząc na to z innej perspektywy, warto zastanowić się, czy dopuszczasz inne warianty sprzedaży niż ten, w którym cała ustalona kwota trafia na twoje konto w dniu zawarcia transakcji. Im wcześniej ustalisz te kwestie, tym łatwiej będzie określić, komu można zaproponować nabycie twojej firmy.

Czas

Nie spiesz się. Wprawdzie przygotowanie firmy do sprzedaży nie musi trwać tak długo, jak przygotowanie sukcesora do przejęcia biznesu, ale warto podejmować przemyślane decyzje. Szereg czasochłonnych działań związanych z przygotowaniem ma na celu przede wszystkim uatrakcyjnienie firmy w oczach inwestorów. Nie da się tego zrobić w kilka tygodni.

Doradcy transakcyjni

Już od wczesnego etapu, w momencie którym dopiero zaczynasz myśleć o sprzedaży, obecność doradców gwarantuje, że będziesz odpowiednio przygotowany. Doradcy M&A zatroszczą się o to, abyś zwracał uwagę na najistotniejsze kwestie i nie tracił swojego zaangażowania w bieżące działanie firmy. Wiedzą oni doskonale, na co zwracają uwagę inwestorzy oraz co należy zrobić, zanim oferta sprzedaży trafi na rynek.

Wiele z powyższych kwestii można oczywiście pominąć przed rozpoczęciem procesu sprzedaży, warto jednak wiedzieć, że prędzej czy później wrócą. Część z nich pojawi się na etapie opracowywania strategii sprzedaży, inne podczas poszukiwania inwestorów, a jeszcze inne trakcie badania due diligence i podczas negocjacji. Niestety nie będzie wówczas odpowiednio dużo czasu, aby podejmować optymalne decyzje.