Nowe inwestycje w Brześciu Kujawskim. Rok 2023 zapowiada się imponująco!

Nowe inwestycje w Brześciu Kujawskim. Rok 2023 zapowiada się imponująco!

Pod koniec grudnia na posiedzeniu Rady Miasta przegłosowano budżet na 2023 rok. Opracowano również Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brześć Kujawski. Co nas czeka w nowym roku?

W myśl uchwały budżetowej na 2023 rok, planowane wydatki z kasy miasta będą wynosić 98,5 mln. Dochody szacowane są na poziomie 87,7 mln zł. Osobno liczone wydatki na inwestycje w regionie, to 27 mln zł. Zadania realizowane w ramach Polskiego Ładu to 7 mln złotych.

Do najważniejszych działań związanych z 2023 rokiem należą przede wszystkim przebudowa dróg gminnych a także rewitalizację obszarów przemysłowych. Znalazły się również środki na inne społeczne projekty.

Utworzone zostanie Kujawskie Centrum Kół Gospodyń Wiejskich w Gużlinie, a także przebudowa lokalu w Jądrowicach tak, aby spełniał funkcję świetlicy. Będzie również kasa na monitoring miejski oraz przebudowę garażu Ochotniczej Straży Pożarnej. Prace te będą przeprowadzone zarówno w OSP Sokołowo jak i OSP Dobra Wola i OSP Machacz.

Radni powtarzają, że to jeden z najcięższych budżetów od wielu lat. Podwyżki cen energii elektrycznej oraz inflacja sprawia, że zwyczajnie zabrakło na wiele ważnych aspektów życia społecznego.