Nowy plan dla Brześcia Kujawskiego. Tym razem chodzi o uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej!

Nowy plan dla Brześcia Kujawskiego. Tym razem chodzi o uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej!

Już w połowie grudnia 2023 roku podpisano bardzo ważną umowę dla regionu. Wykonując zadania w ramach projektu “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Brześć Kujawski, przyjęto kilka sztandarowych prac, z terminem wykonalności do końca 2023 roku. Co to będzie?

Gospodarka wodno-ściekowa to bardzo ważny element każdego regionu.Nie inaczej jest w Brześciu Kujawskim. Pierwszym zadaniem zapisanym w umowie jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Królowej Jadwigi. To projekt, który czekał na realizację od dobrych kilku lat.

Kolejny punkt, to budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicach Archeologów, Dominikanów i Książąt Kujawskich. Ten etap prac może być nieco kłopotliwy dla mieszkańców ze względu na możliwe zmiany w organizacji w ruchu drogowym.

Bardzo ważnym elementem kolejnych prac jest budowa dwudziestu przydomowych oczyszczalni ścieków, które rozwiążą wiele problemów związanych z gospodarką ściekową w gminie. Jednym z największych wydatków będzie również zakup samochodu asenizaycjnego.

Całość prac będzie dofinansowana z Samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego.