Pomnik Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim

Pomnik Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim

Pierwsze informacje o Brześciu Kujawskim datowane są na 1228 rok. W tamtym okresie ta niewielka osada była jednym z najpopularniejszych grodów warownych na Kujawach. Dzisiaj Brześć Kujawski w dalszym ciągu pamięta o swoim pochodzeniu i dziedzictwie, co można dojrzeć w różnych obiektach i zabytkach rozstawionych po całej okolicy. Jedną z takich atrakcji jest pomnik króla Polski – Władysława Łokietka.

Krótka historia Brześcia Kujawskiego

Brześć Kujawski otrzymał prawa miejskie w 1250 roku – po tym, jak w 1236 Kazimierz Mazowiecki przekazał swojemu synowi władzę nad okolicą. W tym samym miejscu urodził się wnuk Kazimierza Mazowieckiego, Władysław Łokietek. Przyszły król Polski, zanim jeszcze wziął udział w koronacji, sprawował opiekę nad niedużą dzielnicą brzesko-kujawską. Warto też dodać, że po przyjęciu korony polskiej nastąpił koniec podziału dzielnicowego naszego kraju.

Brześć Kujawski okrywa burzliwa historia, podczas której miasto zostało przejęte przez Krzyżaków, aby w 1332 roku ponownie wrócić w ręce polskich władców, dzięki Kazimierzowi Wielkiemu. Niemniej nawet pomimo tego, że miasto wróciło na ziemie polskie, w dalszym ciągu było nękane najazdami krzyżackimi przez następne sto lat.

Z Zakonem Krzyżackim pertraktował również Władysław Łokietek, który odrzucił oferowane przez Krzyżaków warunki pokojowe, decydując się na wojnę z całym zakonem. W wyniku działań wojennych Krzyżacy zajęli cały obszar kujawski.

Plac i pomnik Władysława Łokietka

Dzisiaj w Brześciu Kujawskim znajduje się plac i pomnik, które upamiętniają Władysława Łokietka – jednego z największych królów Polskich. Plac Władysława Łokietka to urzekający teren, na którym wznosi się także pomnik Władysława Łokietka. Posąg doczekał się swojej odsłony w 2009 roku, a jego twórcą był Tadeusz Wojtasik.

Pomnik Władysława Łokietka prezentuje króla w stroju polowym, dzierżącego miecz i tarczę herbową. Natomiast pod pomnikiem znajduje się wyryta inskrypcja, która krótko opisuje najważniejsze wydarzenia z tamtego okresu, a także zawiera informacje o tym, jakie elementy tej zamierzchłej infrastruktury w dalszym ciągu można zobaczyć podczas zwiedzania Brześcia Kujawskiego.

Jednym z polskich miast, które oferuje największe skupiska zabytków i informacji o wydarzeniach historycznych, jest nasza piękna stolica. Zajrzyj na zmieniamywarszawe.pl, gdzie możesz sprawdzić jedne z najpiękniejszych i najstarszych zabytków naszego kraju.