Byli pracownicy Domu dla Osób Starszych domagają się pieniędzy

Byli pracownicy Domu dla Osób Starszych domagają się pieniędzy

We wtorek (23.02.2021) byli pracownicy Domu dla Osób Starszych pikietowali, ponieważ chcą odzyskać pieniądze, które uczciwie zarobili. Jak się okazało, dyrektor placówki do tej pory zalega pracownikom z wypłatami. Zaległości są duże, a byli pracownicy są bez pieniędzy od października, czyli już pół roku. We wtorek stanęli przed bramą ośrodka z transparentami. Zarzucają dyrektorowi złe gospodarowanie budżetem. 

Protest byłych pracowników Domu dla Osób Starszych

Byli pracownicy walczą o swoje pieniądze. Jak sami jasno twierdzą nie wiedzą, kto jest właścicielem prywatnego Domu dla Osób Starszych, a dyrektor opowiadał „różne rzeczy na ten temat”. Z kolei dyrektorem i prezesem Narodowej Fundacji dla Osób Starszych

 jest pan Robert Starzewski. Pracownicy jak sami przyznają, od dawna nie dostali wypłat, więc postanowili nagłośnić sprawę. Sami jasno stwierdzają, że z panem dyrektorem nie ma od dawna kontaktu, choć obiecał wypłacić zaległe wynagrodzenia. Pracownicy nie mogą się również rozliczyć za tamten rok, ponieważ do tej pory nie otrzymali PIT-u.

Powiadomione zostały urzędy

Byłe pracownice mówią, że zwolniły się, ponieważ cały czas musiały walczyć o swoje pieniądze. Ich wynagrodzenie nie zostało wypłacone od października. Wcześniej takie sytuacje zdarzały się nagminnie. Dyrektor wciąż obiecywał pieniądze, które nie wpływały na konto. Gdy pracownicy się upominali, wciąż im mówiono, że może przelewy zostały zahamowane lub podały zły numer konta. Jedna z byłych już pracujących stwierdziła, że było to „psychicznie nie do wytrzymania”. Celem otrzymania pieniędzy sprawa została zgłoszona do Państwowej Inspekcji Pracy oraz ZUS-u. Funkcjonariusze jednak nie zostali wpuszczeni do ośrodka. Pracownicy uważają, że jedynie pikieta może być sposobem na odzyskanie utraconych pieniędzy. Na transparentach widniały napisy o treści: „Gdzie nasza kasa?”, „Wypłać kasę, dyrektorze”, „Chcemy żyć”. Dom dla Osób Starszych mieści się przy ul. Okrzei w Brześciu Kujawskim.