Bezpłatne lekcje dla ósmoklasistów?

Bezpłatne lekcje dla ósmoklasistów?

Panująca obecnie pandemia z pewnością uprzykrza życie wielu osobom. Niemałe trudności wywołuje ona również w przypadku najmłodszych mieszkańców naszego miasta, którzy w tym roku zdają egzaminy ósmoklasisty. To właśnie dla nich gmina Brześć Kujawski przygotowała specjalne, bezpłatne zajęcia z języka angielskiego, polskiego oraz matematyki. Dodatkowe zajęcia realizowane będą przy współpracy firmy LPP i potrwają od marca do 21 maja 2021 roku. Jakie formuły spotkań czekają uczniów gminy Brześć Kujawski?

W jakiej formule odbywać się będą dodatkowe lekcje?

Podstawowymi lekcjami, które odbywać się będą w ramach najnowszej akcji, są lekcje z języka polskiego oraz matematyki. Odbywać się one będą w soboty, w formie stacjonarnej. Na miejsce ich prowadzenia przeznaczono siedzibę Brzeskiego Centrum Kultury i Historii „Wahadło”. Założeniem uruchomienia dodatkowych zajęć jest stworzenie małych grup, które będą prowadzone przez długoletnich nauczycieli. Do udziału w dodatkowym kursie zgłosiło się 60 dzieci z całego terenu gminy. Dla tej grupy przygotowane będą cykle 10 spotkań w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych.

Zaangażowanie firmy LPP

W realizację projektu zaangażowała się firma LPP, która dotychczas współorganizowała zajęcia z języka angielskiego. Te odbywają się już od 2018 roku w ramach projektu „Angielski z LPP”. Wraz z początkiem marca tego roku firma postanowiła wejść we współpracę z gminą Brześć Kujawski, aby przygotować specjalną ofertę dla ósmoklasistów. Decyzja ta jest odpowiedzią na niezwykle problematyczną formułę obecnie prowadzonych, zdalnych zajęć lekcyjnych. Jak wspomniał wiceprezes LPP, Jacek Kujawa, zajęcia praktyczne, stacjonarne znacząco powinny zwiększyć pewność siebie i spokój ósmoklasistów.

Cel dodatkowych zajęć

Podstawowym założeniem kursu jest pomoc w utrwaleniu umiejętności rozwiązywania testów przez dzieci. Dodatkowym atutem będzie wskazanie możliwych podejść do otwartych oraz zamkniętych zdań, które dzieci będą mogły znaleźć na czekających im teście. Takie utrwalenie wiedzy z pewnością będzie miało przyczynić się do osiągnięcia lepszych wyników w czekającym dzieci egzaminie ósmoklasisty.