Zakup nowego sprzętu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Terespolu

Zakup nowego sprzętu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Terespolu

Za kwotę 410 tysięcy złotych, Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) z Terespola nabyła nowy, lekki pojazd strażacki marki Renault Master. Zakup ten był możliwy dzięki wsparciu finansowemu jakie jednostka otrzymała. Pochodziło ono od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, który przeznaczył na ten cel około 200 tysięcy złotych. Resztę kwoty, również w wysokości około 200 tysięcy złotych, pokrył samorząd Terespola.

Józef Paderewski, prezes OSP w Terespolu wyjaśnia, że od pierwszego dnia maja 2020 roku, ich jednostka jest częścią Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To powoduje, że teraz są oni znacznie częściej powoływani do działań ratowniczych. W ostatnich latach liczba takich wyjazdów przekracza setkę rocznie.

W skład jednostki OSP w Terespolu wchodzi trzydziestu druhów. Każdy z nich posiada odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie, które upoważniają do udziału w akcjach ratowniczych. Dodatkowo, połowa z nich ma za sobą ukończony kurs pierwszej pomocy medycznej.