Wyższe dotacje w programie „Czyste powietrze”!

Wyższe dotacje w programie „Czyste powietrze”!

Ruszyła ostatnio możliwość otrzymania wyższych dotacji w programie “Czyste powietrze”. Przypomnijmy pokrótce, czego dotyczy ten program. Program „Czyste Powietrze”, to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. Jest on skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domków jednorodzinnych. Wszystkie osoby mogą wystąpić o dofinansowanie na prace związane z termomodernizacją. Każda zamiana na ekologiczne źródła pozwoli nam wspólnie walczyć z wyniszczających smogiem. 

Możesz uzyskać nawet 37 tysięcy!

Już można składać wnioski do drugiej części programu. Program przewiduje nawet do 60% zwrotu kosztów za wymianę pieca węglowego na ogrzewanie ekologiczne. O takie dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie osoby o niższych dochodach. Przewidywane są dofinansowania w ekologiczną modernizację domu nawet do 37 tysięcy złotych. Można je przeznaczyć na wymianę pieców (tak zwanych „kopciuchow”), termomodernizację domów oraz fotowoltaikę. Wnioski o dofinansowanie można składać na dwóch portalach: gov.pl i przez Portal Benificjenta w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Gdzie składać wnioski o dofinansowanie? 

Wszystkie dofinansowania są bezzwrotne, co oznacza, że osoba, która je otrzyma, nie jest zobowiązana do ich zwrotu. Wnioski mogą składać osoby, których dochody nie przekraczają 1400 złotych na jednego członka w rodzinie w gospodarstwie wieloosobowym, natomiast w gospodarstwach jednoosobowych 1960 złotych. W gminie można uzyskać zaświadczenie o dochodach. Wystarczy złożyć podanie z zaznaczeniem, że chcą się Państwo ubiegać o wyższe dofinansowanie programu „Czyste Powietrze”. Takie zaświadczenie jest niezbędne, aby móc ubiegać się o dofinansowanie. Zaświadczenia należy składać w Punkcie Obsługi Interesantów w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim. Można je również wysłać na adres korespondencyjny: Urząd Miejski pl. Władysława Łokietka 1; 87-880 Brześć Kujawski.