Przebudowa drogi już za nami!

Przebudowa drogi już za nami!

Rolą samorządu jest dbanie o poprawienie komfortu życia mieszkańców gminy, dlatego wszystkich zależało na jak najszybszym ukończeniu prac drogi. Droga pomiędzy Rzadką Wola a Kąkową Wolą od jakiegoś czasu wymagała przebudowy, to spowodowało, że samorząd brzeski zajął się tą inwestycją. Od momentu kiedy zaczęły się prace remontowe, wszyscy z wyczekiwaniem odliczali dni do jej ukończenia. Już teraz nadszedł ten czas kiedy przebudowa drogi łączącej te dwie miejscowości została już ukończona. Od teraz mieszkańcy mogą z niej korzystać do woli! Samorządowcy zapowiadają, że nie jest to koniec prac inwestycyjnych w Gminie. 

Jak zmieniła się droga?

Cała inwestycja polegała na poszerzeniu dotychczasowej drogi. Dodatkowo stworzone swobodne dojazdy do pól oraz wymienione przepusty. Za całość projekt było odpowiedzialne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Prace Ziemne Piotr Leśków z miejscowości Holendry Bytońskie, gminy Bytoń. Firma wywiązała się z zawartej umowy i już oddała drogę do użytkowania. Dzięki poszerzeniu drogi zwiększył się poziom bezpieczeństwa, pojazdy mogą od teraz swobodnie się mijać, bez konieczności zjazdu na pobocze. Stworzone dojazdy do pól uprawnych ułatwią wszystkich rolnikom pracę szczególnie w okresie zbiorów, poprawiając ich komfort dojazdy do nich. Każda taka inwestycja ma pozytywny wpływ, na rozwój naszej gminy!

Czy to jedyna inwestycja?

Droga łącząca Rzadką Wola i Kąkową Wolą jest tylko jedną z wielu inwestycji, które Urząd Gminy rozpoczął lub ma w planach rozpocząć. Wszystkie podejmowane działania mają przyczynić się do modernizacji Brześcia i jego okolic.  Każda z nich mają wpłynąć pozytywnie na rozwój miasta i na poprawę jakości życia mieszkańców gminy. Samorząd sukcesywnie inwestuje w poprawę infrastruktury drogowej Brześcia. Nie poprzestaje na tej zakończonej już inwestycji, ale już teraz rozpoczyna kolejne projekty, o których możecie przeczytać w kolejnych artykułach!