Wyróżnienia dla zdolnej młodzieży: oficjalne wręczenie stypendiów w Brześciu Kujawskim

Wyróżnienia dla zdolnej młodzieży: oficjalne wręczenie stypendiów w Brześciu Kujawskim

4 września był datą pełną znaczenia dla uczniów z Brześcia Kujawskiego. Tego dnia podczas ceremonialnego otwarcia roku szkolnego w lokalnych instytucjach edukacyjnych, nastąpiło formalne przekazanie stypendiów przyznanych przez gminę w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. W realizacji projektu współpracowała po raz drugi spółka LPP z Gdańska.

Program stypendialny, który rozpoczął się w czerwcu poprzedniego roku, jest elementem Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Został on zaprojektowany i wprowadzony przez władze Brześcia Kujawskiego, skierowany jest do uczniów od czwartej do ósmej klasy ze wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy. W ramach programu wydzielono dwa typy stypendiów. Pierwszy rodzaj to nagroda za najwyższą średnią ocen w klasyfikacji rocznej z lekcji obowiązkowych, przy czym minimalna średnia nie może być niżej niż 4,8. Drugi typ stypendium jest przyznawany za wybitne osiągnięcia akademickie. Stypendia są nadawane w dwóch kategoriach: klasa IV-VI i klasa VII-VIII.

W tym roku, 31 zdolnych uczniów otrzymało to zaszczytne wyróżnienie. W ciągu najbliższych dziesięciu miesięcy (od września do czerwca) będą oni otrzymywać finansowe wsparcie w kwocie 250 złotych na miesiąc. „Jestem niezmiernie dumny i zaszczycony, że mogę kolejny raz uhonorować naszych uczniów za ich zaangażowanie, ciężką pracę i wysiłek. Jako samorząd mamy możliwość wspierania młodych, ambitnych osób, dając im szansę na rozwijanie swoich pasji. Gratuluję serdecznie wyników osiągniętych w minionym roku szkolnym i wierzę, że przyznane stypendia zmotywują do dalszej pracy wszystkich uczniów naszych szkół podstawowych. Życzę powodzenia w realizacji swoich pasji, które zaowocują kolejnymi sukcesami.” – powiedział Burmistrz Tomasz Chymkowski.