Wskazówki dotyczące procedur ZUS po zakończeniu zasiłku chorobowego

Wskazówki dotyczące procedur ZUS po zakończeniu zasiłku chorobowego

Po zakończeniu zasiłku chorobowego, kiedy stan zdrowia według diagnozy lekarza nadal nie umożliwia na powrót do pracy, istnieje możliwość dalszego leczenia. Nie jest to jednak proces automatyczny – wymaga zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). To świadczenie, znane jako świadczenie rehabilitacyjne, można otrzymać po złożeniu stosownego wniosku. W celu zapewnienia płynności wypłat, zaleca się złożenie takiego wniosku przynajmniej sześć tygodni przed wygaśnięciem zasiłku chorobowego.

W przypadku braku możliwości powrotu do pracy ze względu na stan zdrowia, nawet kiedy upłynął już cały okres pobierania zasiłku chorobowego, warto skonsultować się z lekarzem w sprawie potencjalnej kontynuacji leczenia za pośrednictwem świadczenia rehabilitacyjnego. Jak podkreśla Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego, kluczowym warunkiem jest to, że stan zdrowia pacjenta musi dawać nadzieję na poprawę i ewentualny powrót do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane osobie, która po wykorzystaniu całego limitu zwolnienia lekarskiego (182, 270 lub 91 dni) nadal nie jest zdolna do pracy. Dodatkowo, dalsze leczenie lub rehabilitacja muszą dawać realną szansę na odzyskanie zdolności do pracy. Istnieje również możliwość uzyskania tego świadczenia przez osobę, która po zakończeniu zasiłku chorobowego złożyła wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jeżeli jednak lekarz orzecznik ZUS oceni, że stan zdrowia pacjenta daje nadzieję na powrót do zdrowia i pracy, wówczas może zostać przyznane świadczenie rehabilitacyjne zamiast renty.