Trening wiedzy i umiejętności służb w sytuacji masowego wypadku

Trening wiedzy i umiejętności służb w sytuacji masowego wypadku

22 czerwca 2024 roku, na terenie dawnego zakładu przemysłowego – cukrowni znajdującej się przy ulicy Przemysłowej w Brześciu Kujawskim, odbyły się manewry gminne. Wszystko to za sprawą inicjatywy Komendanta Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP z Brześcia Kujawskiego.

Głównym tematem ćwiczeń była symulacja masowego wypadku, w którym uczestniczyło kilkanaście osób będących ofiarami fikcyjnej katastrofy. Scenariusz tych praktycznych zajęć był skonstruowany tak, aby jak najbardziej wiernie oddać realia takiej tragicznej sytuacji.

W praktycznym teście umiejętności wzięły udział jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych operujące na terenie Gminy Brześć Kujawski, m.in. OSP z Brześcia Kujawskiego, Machnacza, Kąkowej Woli, Guźlina, Dobrej Woli oraz Sokołowa. To dla nich była doskonała okazja, aby wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę z zakresu segregacji rannych (tzw. triage), udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz praktyk ciecia pojazdów, w tym również autobusów o dużych gabarytach.

W manewrach, oprócz wyżej wymienionych jednostek OSP z terenu Gminy Brześć Kujawski, uczestniczyli również uczniowie z Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku. Symulowali oni 17 ofiar wypadku autobusowego. Jak podkreśla organizator, Piotr Skorupa, celem tych ćwiczeń było przede wszystkim pokazać strażakom realia i trudności, które mogą spotkać podczas masowego wypadku – sytuacji stanowiącej ogromne wyzwanie dla służb ratunkowych, w tym medycyny ratunkowej i straży pożarnej.