Podsumowanie projektu edukacyjnego „Jesteśmy stąd”!

Podsumowanie projektu edukacyjnego „Jesteśmy stąd”!

W połowie kwietnia podsumowano projekt edukacyjny „Jesteśmy stąd” który realizowała Szkoła Podstawowa nr 1 imienia Władysława Łokietka w Brześciu. Projekt ten miał rozwijać umiejętności zdobywania informacji kształtowania pracy w zespole i poznanie funkcjonowania lokalnego samorządu i społeczności. Można powiedzieć, że młodzież zdała ten egzamin na szóstkę.

Bezpośrednim powodem, dla którego Szkoła Podstawowa nr 1 imienia Władysława Łokietka w Brześciu, dla którego rozpoczęła projekt Jesteśmy Stąd było uatrakcyjnienie zajęć z wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia te na początku prowadzone w różny sposób stały się bardzo ciekawym elementem codziennej edukacji młodzieży. Prócz rozwijania ich umiejętności w zakresie zdobywania informacji czy przygotowywania prezentacji z rezultatów swojej pracy niezwykle ważnym aspektem był fakt aby dzieciaki nauczyły się funkcjonować w lokalnej społeczności.

Podsumowanie całego projektu odbyło się na deskach sceny Brzeskiego Centrum Kultury i Historii „Wahadło”. Zaprezentowano tam efekty trzymiesięcznej pracy młodzieży i lokalnej społeczności. Nagrodzono również uczestników konkursu „Mój Brześć za 100 lat” i konkursu fotograficznego „Moje ulubione miejsce w Brześciu”. Ciekawostką jest że uczestnicy projektu podpisali umowę na mocy której powtórzą wszystkie te działania za 10 lat. Z pewnością będzie to niezwykła podróż w przeszłość.