Ochotnicze Straże Pożarne Brześcia Kujawskiego: sprawozdania, plany i podziękowania za miniony rok

Ochotnicze Straże Pożarne Brześcia Kujawskiego: sprawozdania, plany i podziękowania za miniony rok

Od momentu nadejścia stycznia na terenie Brześcia Kujawskiego w gminnych placówkach Ochotniczych Straży Pożarnych trwają zgromadzenia ogólne. Do chwili obecnej spotkania zakończyły się w miejscowościach takich jak Kąkowa Wola oraz Sokołów.

W sobotę, 27 stycznia 2024r., miały miejsce kolejne dwa sprawozdawcze zebrania członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Dobrej Woli i Dubielewa. Głównym punktem porządku obrad na tych spotkaniach był obowiązek przedstawienia sprawozdań.

Zostały one omówione i zaakceptowane przez obecnych szeregach informacji były między innymi: sprawozdanie finansowe, relacje z podejmowanych działań oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2023, po którym udzielono zarządom absolutorium. Po zakończeniu formalności związanych z poprzednim rokiem, poruszono kwestię planów na nadchodzący okres. Przedstawiono więc strategie działań i finansów.

W obydwu zebraniach wziął także udział Tomasz Chymkowski, burmistrz Brześcia Kujawskiego. Wykorzystał on okazję, aby podziękować strażakom za ich bezinteresowną służbę, docenić ich ciężką pracę pełną poświęceń. Przy tej okazji poruszył również temat planowanych inwestycji dla jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych Dobra Wola i Dubielewo.