Zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Brześć Kujawski trwają od początku 2024 roku

Zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Brześć Kujawski trwają od początku 2024 roku

Od wstąpienia Nowego Roku na terenie Gminy Brześć Kujawski odbywają się spotkania walne miejscowych Ochotniczych Straży Pożarnych. Do tej pory, zgromadzenia miały miejsce w takich miejscowościach jak Kąkowa Wola i Sokołów. W sobotę, dnia 27 stycznia 2024 roku, doszło do kolejnych dwóch zebrań – tym razem jednostki z Dobrej Woli oraz Dubielewa miały okazję podsumować swoją działalność.

Podczas tych spotkań, najważniejsze były obowiązki sprawozdawcze strażaków. Przygotowano i zaakceptowano raporty dotyczące działalności jednostek OSP, wśród których znalazły się sprawozdanie finansowe, raport z działań oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2023. Po przedstawieniu tych dokumentów, zarządy jednostek otrzymały absolutorium.

Po zakończeniu procedur związanych ze zamknięciem poprzedniego roku, przyszedł czas na przedstawienie planów na nadchodzący okres. Podjęto dyskusję na temat przyszłych działań i planów finansowych. W spotkaniach aktywnie uczestniczy także Burmistrz Brześcia Kujawskiego, Tomasz Chymkowski. Wyrażając swoje podziękowania strażakom za ich poświęcenie i ciężką pracę, prezentuje również plany inwestycyjne oraz rozwojowe dla jednostek OSP.