Obwodnica Lubrańca zbliża się do końca prac budowlanych z kosztem ponad 64 mln złotych

Obwodnica Lubrańca zbliża się do końca prac budowlanych z kosztem ponad 64 mln złotych

Podobnie jak wielu innych projektów infrastrukturalnych, ostatnie prace przy budowie obwodnicy Lubrańca są w pełnym toku. Nowe konstrukcje, takie jak ronda, most na Zgłowiączce oraz odcinki dróg dla pieszych i rowerzystów, są już widoczne. Całość inwestycji przekroczyła 64 miliony złotych, co było możliwe dzięki dotacjom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na terenie Lubrańca realizowany jest projekt, który ma na celu rozwiązanie kilku lokalnych problemów. Wyprowadzenie ciężarówek poza miasto dzięki obwodnicy zminimalizuje hałas i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Dodatkowo, równolegle prowadzone są prace przy modernizacji drogi łączącej Lubraniec z Brześciem Kujawskim. Efektem tego będzie doskonałe połączenie powiatu włocławskiego z autostradą A1 na początku nadchodzącego roku – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Niemal 80 procent zakresu prac przy realizacji obwodnicy Lubrańca jest już ukończonych. Wykonawca zbudował od podstaw pięciokilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej, który ominie Lubraniec od strony zachodniej. Zrealizowane zostały także ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką numer 270 w miejscowościach Borek i Lubraniec-Parcele. W bliskiej przyszłości wykonawca planuje zakończyć prace przy ostatniej warstwie nawierzchni na skrzyżowaniach. Ostatnie prace brukarskie dotyczące ścieżki pieszo-rowerowej, zaprojektowanej wzdłuż głównej części obwodnicy (w rejonie miejscowości Piaski), są obecnie prowadzone.