Czy ETF-y to dobry sposób inwestowania dla leniwych?

Czy ETF-y to dobry sposób inwestowania dla leniwych?

Inwestowanie w fundusze pasywnie zarządzanie jest nie tylko tańsze, ale wymaga również mniej czasu. Pomaga lepiej dywersyfikować ryzyko pomiędzy większą ilością podmiotów. Jeśli większość inwestorów traci, starając się wygrać z rynkiem, to po co w ogóle próbować? Lepiej płynąć z trendem, który zgodnie ze starym powiedzeniem jest najlepszym przyjacielem inwestora.

Jakie ETF-y są dostępne na rynkach?

Inwestor, który chce skorzystać z oferty ETF-ów powinien orientować się w różnych rodzajach funduszy pasywnie zarządzanych. Istnieją trzy główne typy instrumentów na tym rynku:

  • ETF-y z pełną reprezentacją fizyczną – posiadają dokładnie te aktywa, w które inwestują. Jeśli obiecują, że mają ekspozycję na metale szlachetne, to kupują złoto lub srebro w postaci sztabek lub monet. W przypadku indeksów mogą kupować akcje wchodzące w skład danego indeksu rynku akcji.
  • ETF-y wykorzystujące sampling – te fundusze mają fizyczną reprezentację na najbardziej płynne składniki indeksów i instrumentów finansowych. Jednocześnie część aktywów musi być zastąpiona przez “próbkę” pozostałych instrumentów, które zachowują się podobnie do mniej dostępnych walorów.
  • syntetyczne ETF-y – są produktem inżynierii finansowej. Naśladują zachowanie aktywów, wykorzystując instrumenty pochodne – najczęściej poprzez swapy, czyli transakcje zamienne. Nie posiadają fizycznej reprezentacji replikowanych instrumentów.

Gdzie można znaleźć najlepsze ETF-y?

Niestety, ale ETF-y stanowią rzadkość na polskim rynku. Jeśli porównać ilość tych instrumentów w kraju i zagranicą, to widać ogromną różnicę. Warto pamiętać, że polscy pośrednicy często nie chcą podpisywać kontraktów z amerykańskimi instytucjami finansowymi, dlatego prowizje od zakupu najważniejszych ETF-ów są bardzo wysokie. Kapitalizacja giełd z USA to wciąż ponad 80% kapitalizacji na całym świecie, ta sytuacja nie zmieni się szybko w najbliższej przyszłości. Jeśli chcesz mieć szeroki dostęp do ETF-ów – wybierz Saxo Bank Polska, jednego z najczęściej nagradzanych pośredników, który oferuje dostęp do największych rynków finansowych na świecie.

Czy ETF-y to przyszłość świata finansów?

Obecnie wszystkie największe amerykańskie firmy inwestycyjne mają w ofercie ETF-y lub planują uzupełnić swoje produkty o te instrumenty. Rok 2021 ma być rekordowy, jeśli chodzi o transfer środków na rynek funduszy pasywnie zarządzanych. W ciągu pierwszych 7 miesięcy na rynek ETF-ów napłynęło ponad 488,5 miliardów dolarów. Ten trend trwa już od kilku lat i został zapoczątkowany po kryzysie w 2008 roku, kiedy inwestorzy dosłownie rzucili się na ETF-y. Podobnie może być teraz – po zakończeniu pandemii.