Brześć Kujawski zaprasza na XIII Piknik Historyczny

Brześć Kujawski zaprasza na XIII Piknik Historyczny

W nadchodzący weekend odbędzie się w Brześciu Kujawskim XIII Piknik Historyczny pn. „Wehikuł Czasu”. Festyn archeologiczny będzie obejmował m.in. turnieje historyczne, warsztaty wikliniarstwa i zabawy średniowieczne. Jest to już 13 edycja imprezy piknikowej, która w tym roku prezentowana jest w dwudniowej formie. XIII Piknik Historyczny wystartuje 13 września o godzinie 15:00 w pobliżu jeziora Smętowo.

W pierwszy dzień – w sobotę – tematyka piknikowa obejmować będzie czasy prehistoryczne, przedstawiając stanowiska miedziowników, skórników, rybaków, łuczników, krzemieniarzy, a także dawnych mieszkańców osady Smętowo. A na dzieci będą czekać stanowiska archeologiczne, gdzie każdy smyk będzie mógł sprawdzić swoje umiejętności odkrywcze.

Natomiast o godzinie 13:00 Brzeskie Centrum Kultury i Historii „Wahadło” zaprasza wszystkich na Europejskie Dni Dziedzictwa, podczas których będą prowadzone wykłady pt. „W krainie brzesko-kujawskich domów trapezowatych”, „Czy da się wykryć zbrodnię sprzed kilku tysięcy lat?” oraz „Rośliny pierwszych rolników kujawskich”. Wykłady poprowadzą dr hab. Aldona Mueller-Bieniak, dr. hab. Tomasz Konopka i prof. zw. dr hab. Ryszard Grygiel.

W drugi dzień uczestnicy festynu przeniosą się w czasy średniowiecza, prosto w głąb starodawnej wioski słowiańskiej, która będzie skupiać w sobie różne stanowiska rzemieślnicze. Na terenie osady odbędą się również turnieje łucznicze, warsztaty archeologiczne, prezentacje broni i mundurów z II wojny światowej, a także gry i zabawy o wydźwięku historycznym.

Organizatorem XIII Pikniku Historycznego jest Gmina Brześć Kujawski, Brzeskie Centrum Kultury i Historii „Wahadło” i Stowarzyszenie – Ziemia Izbicka. Patronem imprezy jest Starosta Włocławski Roman Gołębiewski. Festyn finansowany jest przez Fundację Badań Archeologicznych im. Profesora Konrada Jażdżewskiego i Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wstęp na imprezę jest wolny.