Analiza zapotrzebowania rynku pracy: Edycja „Barometr zawodów”

Analiza zapotrzebowania rynku pracy: Edycja „Barometr zawodów”

Drugiego października bieżącego roku, w budynku Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) we Włocławku, miało miejsce wydarzenie znane jako „Barometr zawodów”. To zjawisko ma charakter cykliczny i co roku analizuje specjaliści dokonują oceny popytu na różnorodne profesje na rynku pracy. Niniejsza analiza jest realizowana przez ekspertów z dziedziny zatrudnienia, którzy mają gruntowną wiedzę o czynnikach wpływających na stan rynku pracy.

Ostatnie spotkanie nie obyło się bez udziału reprezentanta Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim, odpowiedzialnego za Brzeską Strefę Gospodarczą. Pełnienie roli koordynatora badań tej skali zostało powierzone delegatom WUP z Torunia.