Inicjatywa „Wsparcie rozwoju uzdrowisk 2021-2027” oferuje możliwość pozyskania funduszy dla Brześcia Kujawskiego

Inicjatywa „Wsparcie rozwoju uzdrowisk 2021-2027” oferuje możliwość pozyskania funduszy dla Brześcia Kujawskiego

Podczas spotkania w Solankach w Inowrocławiu doszło do podpisania porozumienia, które stanowi ruch naprzód dla Brześcia Kujawskiego. Jego Burmistrz, Tomasz Chymkowski, zawarł porozumienie z prezydentem miasta Inowrocławia – Ryszardem Brejza oraz burmistrzem Ciechocinka – Jarosławem Jucewiczem. Porozumienie to jest kluczowe dla realizacji inicjatywy „Wsparcie rozwoju uzdrowisk 2021-2027”, która umożliwi Brześciu Kujawskiemu sięgnięcie po fundusze z nowej perspektywy finansowej programu Kujawsko-Pomorskie Uzdrowiska.

Dzięki temu porozumieniu projekty mające na celu zwiększenie atrakcyjności miejscowości uzdrowiskowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego będą miały szanse na dofinansowanie ze środków unijnych. Łączna pula dostępnych funduszy przekracza 100 mln złotych (22 mln euro) i pochodzi z regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Piotr Całbecki, marszałek, podkreślił znaczenie spotkania i podpisania porozumienia, które otwiera możliwości uruchomienia środków finansowych z nowego programu operacyjnego. Fundusze te będą wykorzystane na różnego rodzaju inwestycje w regionie. Marszałek z dumą zauważył, że trzy ośrodki uzdrowiskowe w województwie kujawsko-pomorskim są chlubą regionu, zapewniając miejsca pracy i rozpoznawalność na tle całego kraju i poza jego granicami.

Podpisanie porozumienia to krok naprzód w rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i uzdrowiskowej, umożliwiającej pełnienie funkcji leczniczych. Dzięki temu możliwe będzie tworzenie oraz modernizacja publicznej infrastruktury takiej jak pijalnie uzdrowiskowe, tężnie, parki, ścieżki ruchowe czy baseny lecznicze i rehabilitacyjne.

Jarosław Jucewicz, burmistrz Ciechocinka, podkreślił historyczne znaczenie tej chwili, zaznaczając, że nigdy wcześniej nie przyznano takiej puli funduszy bezpośrednio dla uzdrowisk. Kwota ta, rozdysponowana według potencjału uzdrowiskowego jest istotna dla dalszego rozwoju tego sektora.