Zasoby wodne w niebezpieczeństwie: Gminy wprowadzają ograniczenia dotyczące korzystania z wody

Zasoby wodne w niebezpieczeństwie: Gminy wprowadzają ograniczenia dotyczące korzystania z wody

W obliczu narastającego kryzysu związanego z niedoborem wody, kilka lokalnych samorządów na czele z Koneckiem i Kowalewem Pomorskim podjęło decyzję o wprowadzeniu ograniczeń. Wzywają swoich mieszkańców do zaniechania niepotrzebnego zużycia wody, szczególnie podczas szczytowych godzin dnia.

Po gruntownej renowacji, stacja uzdatniania wody w Piątkowie wznowiła pełną działalność pod koniec minionego roku. Teraz jednak, z powodu trudnej sytuacji hydrologicznej spowodowanej suszą, działa ona praktycznie bez przerwy.

Lidia Jankowska, pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kowalewie Pomorskim wyjaśnia, że normalny przepływ chwilowy z tej stacji wynosi 50 m3 na godzinę. W porównaniu, maksymalny przepływ odnotowany o 21:30 poprzedniego dnia wyniósł 117 m3 na godzinę – ponad dwukrotnie więcej. Według niej, to jest obraz uderzającego zużycia.

Ekstremalnie wysokie temperatury połączone z brakiem opadów, a także intensywne zużycie wody przez rolnictwo, powodują znaczne utrudnienia dla pozostałych mieszkańców.

W związku z tym trudnym stanem rzeczy, lokalne władze podjęły decyzję o interwencji. Apelują do mieszkańców o wykazanie się rozsądkiem i oszczędzanie wody dostarczanej przez sieć wodociągową.

Burmistrz Kowalewa Pomorskiego, Jacek Żurawski, tłumaczy, że chodzi szczególnie o wieczory, kiedy domownicy mają najwięcej domowych obowiązków jak kąpiel dzieci czy pranie. Dodaje też, że to właśnie wtedy rolnicy najczęściej przeprowadzają zabiegi agrotechniczne.