Uroczyste wręczenie stypendiów dla utalentowanej młodzieży w Brześciu Kujawskim

Uroczyste wręczenie stypendiów dla utalentowanej młodzieży w Brześciu Kujawskim

Na inauguracji nowego roku szkolnego, która miała miejsce 4 września w placówkach edukacyjnych Brześcia Kujawskiego, zorganizowano ceremonię wręczenia stypendiów. Te nagrody finansowe są przyznawane przez lokalną gminę w ramach inicjatywy o nazwie Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Program stypendialny uruchomiono w czerwcu poprzedniego roku jako część Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, który został zatwierdzony przez lokalne władze. Jest on skierowany do uczniów klas od IV do VIII ze wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy. Istnieją dwa rodzaje stypendiów udzielanych w ramach tego programu. Pierwszy typ jest przeznaczony dla uczniów, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w klasyfikacji rocznej z obowiązujących zajęć lekcyjnych – minimalna średnia kwalifikująca do otrzymania tego stypendium to 4,8. Drugi rodzaj to stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce.

Stypendia są przyznawane w dwóch grupach wiekowych: klasy IV-VI oraz VII-VIII. W tym roku 31 uczniów otrzymało tę prestiżową nagrodę. Przez najbliższe 10 miesięcy, od września do czerwca, będą oni otrzymywać wsparcie finansowe w wysokości 250 złotych miesięcznie.

Burmistrz Tomasz Chymkowski wyraził swoją satysfakcję i radość z możliwości nagradzania uczniów za ich zaangażowanie, ciężką pracę i trud. Zaznaczył, jak ważne jest dla samorządu wspieranie ambitnych młodych ludzi i umożliwianie im rozwijania swoich zainteresowań. Gratulował również osiągniętych wyników w poprzednim roku szkolnym i wyraził nadzieję, że przyznane stypendia będą motywować wszystkich uczniów brzeskich szkół podstawowych do jeszcze cięższej pracy. Życzył nagrodzonym powodzenia w realizacji swoich pasji i kolejnych sukcesów.