Trwa kolejna inwestycja w Brześciu – powstaną nowe ośrodki!

Trwa kolejna inwestycja w Brześciu – powstaną nowe ośrodki!

Świetna wiadomość, dla rodziców małych mieszkańców. W budynku starego ośrodka zdrowia powstanie żłobek Brzeskie Skrzaty. W budynku znajdzie się również placówka Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz będą odbywać się warsztaty terapii zajęciowej. To fantastyczna inwestycja, która z pewnością korzystnie przesłuży się lokalnej społeczności.

Adaptacja budynku

Rozpoczęły się już prace remontowe, które mają na celu adaptację budynku oraz dostosowanie go do planowanych inwestycji. Po remoncie przy ulicy Królewskiej w budynku ośrodka zdrowia powstanie nowoczesny żłobek, Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej i warsztaty terapii zajęciowej. Koniec prac remontowo-budowlanych pomieszczeń przekazanych pod żłobek Brzeskie Skrzaty, szacuje się na kwiecień 2021 roku. Jednak świetlica, w której odbywać się będą warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, będzie gotowa dopiero na wrzesień 2021. Podobna sytuacja dotyczy się innych pomieszczeń Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dla mieszkańców

Co istotne w ramach inwestycji i instytucji mieszkańcy poza żłobkiem będą mogli skorzystać z porady psychologicznej oraz poradnictwa życiowego np. w trudnych chwilach, sprawach, czy poradnictwa w kontakcie z innymi instytucjami zajmującymi się pomocą. Całą inwestycję realizują firmy Partner konsorcjum: Fidem Budownictwo Joanna Tarnecka z Dobrzynia nad Wisłą oraz  Lider konsorcjum: Dom Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Włocławka

Rozwój

Obecnie miasto Brześć stawia na intensywny rozwój. Wiele budynków będzie teraz przekazywana do celów aktywizacji społeczno-zawodowej. Remontowane będą z funduszy unijnych pozyskanych przez miasto, na rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.