Prognozy demograficzne dla powiatu inowrocławskiego według Głównego Urzędu Statystycznego

Prognozy demograficzne dla powiatu inowrocławskiego według Głównego Urzędu Statystycznego

Niedawno Główny Urząd Statystyczny przedstawił prognozy dotyczące liczby ludności w Polsce aż do 2060 roku. Zgodnie z tymi przewidywaniami, populacja naszego kraju ma ulec spadkowi we wszystkich regionach. Badania dotyczyły także poszczególnych powiatów, dlatego skoncentrujmy się teraz na prognozach dla powiatu inowrocławskiego.

Pod koniec 2022 roku, powiat inowrocławski zamieszkiwało nieco mniej niż 152 tysiące osób. Jeżeli uwzględnimy optymistyczny scenariusz, liczba ta ma spaść do 144 tysięcy do roku 2030, a następnie do 132 tysięcy do roku 2040. Projektuje się, że do połowy XXI wieku liczba mieszkańców wyniesie niewiele ponad 120 tysięcy. Rok 2060 przyniesie dalszy spadek populacji do około 105 tysięcy osób. Trzeba jednak pamiętać, iż te prognozy obejmują bardzo długie okresy czasu i mogą ulec zmianom. Jeżeli nastąpi zmiana trendów demograficznych, te liczby mogą wyglądać lepiej.

GUS przygotował również trzy różne scenariusze. Zgodnie z najbardziej optymistycznym, populacja powiatu inowrocławskiego do 2060 roku zmniejszy się do 117 tysięcy mieszkańców. Natomiast pesymistyczny scenariusz przewiduje spadek do jedynie 92 tysięcy osób.