Podczas III Sesji IX Kadencji Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego, Burmistrz Tomasz Chymkowski otrzymał absolutorium i wotum zaufania za 2023 rok

Podczas III Sesji IX Kadencji Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego, Burmistrz Tomasz Chymkowski otrzymał absolutorium i wotum zaufania za 2023 rok

Na sali obrad Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim, w dniu 27 czerwca 2024 roku, odbyło się kolejne spotkanie – III Sesja IX Kadencji. W trakcie tej ważnej zebrań radnych omawiane były liczne kwestie dotyczące lokalnej społeczności oraz przyszłych działań na terenie gminy Brześć Kujawski.

Wśród najważniejszych punktów obrad znalazło się przedstawienie Raportu o stanie gminy Brześć Kujawski za 2023 rok przez Burmistrza Tomasz Chymkowskiego. W swoim wystąpieniu podkreślił on kluczowe zdarzenia i osiągnięcia z ubiegłego roku. Wyraził również swoje podziękowania dla radnych, pracowników Urzędu Miejskiego oraz wszystkich jednostek organizacyjnych, sołtysów i druhów OSP za ich nieocenione wkłady w realizację planów oraz za niesamowitą współpracę.

Po intensywnej debacie nad treścią raportu, radni zdecydowali o przyjęciu uchwały udzielającej wotum zaufania dla Burmistrza Chymkowskiego. Ten gest stanowi nie tylko aprobatę dla jego działań w roku 2023, ale też potwierdzenie zaufania do jego przyszłych decyzji i kierunku, w jakim chce prowadzić gminę Brześć Kujawski.