Nowy Jedwabny Szlak- kiedy powstanie?

Nowy Jedwabny Szlak- kiedy powstanie?

W planach kolei jest polepszenie połączenia na trasie Terespol- Brześć. Jednak pojawił się problem, kiedy ogłoszono przetarg na tę inwestycję. Tylko jedna firma wysłała swoją ofertę, a kwota, jaka była w niej ujęta przekraczała zakładany budżet o 10 milionow złoty! 

Wielkie zmiany na trasie Terespol – Brześć 

Wspomniana inwestycja jest tylko jedną w wielu planowanych udogodnień w tym obszarze. Całość ma składać się na tak zwany Nowy Jedwabny Szlak. Przedsięwzięcie zakładało stworzenie  jednoodstępowej, dwukierunkowej, komputerowej blokady liniowej, która łączyłaby Terespol i Brześć. Na trasie o długości 6 km zostaną zainstalowane urządzenia służące do sterowania ruchem kolejowym. To sprawi, że będzie można obsługiwać więcej składów pociągu. Co przyniesie rezultat w prędkości pociągów! Dodatkowo PKP ma w planach zbudowanie nowych 10 torów na stacji Terespol, które mają mieć szerokość 1520 mm, czyli odpowiednią dla dużych i ciężkich pociągów. 

Przejście Terespol – Brześć łącznikiem dwóch kontynentów

Takie ulepszenie sprawiłoby, że prędkość pociągu na tym odcinku wynosiłaby nawet do 100 km/h. Dla porównania obecnie pociągi na tej trasie poruszają się z prędkością ok. 30 km/h. A to przełoży się na większe wymiany handlowe między Europą a Azją, ponieważ z tego przejścia granicznego w dużej mierze korzystają właśnie pociągi towarowe. 

Inwestycje Terespol – Brześć, czy w końcu powstaną?

Niestety plany budowy się wydłużają, ze względu na to, że kolej nie może znaleźć odpowiedniego  wykonawcy. Poprzedni przetarg został unieważniony, a tym razem okazało się, że ofertę złożyła jedynie czeska firma AŻD Praha i wartość tej usługi wyceniła na 23,9 mln zł brutto. Kolej na tę inwestycję ma do przeznaczenia jedynie 13,7 mln zł brutto. Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP PLK mówi, że obecnie PKP PLK analizuje ofertę złożoną przez czeską firmę, ale podkreśla, że nie ma dedycji o tym, aby spółka miała w pranach podnosić budżet o 10 mln zł.