Nowi ławnicy w Brześciu. Oto, jakie są wymogi!

Nowi ławnicy w Brześciu. Oto, jakie są wymogi!

Jak co roku o tej porze, prezes Sądu Okręgowego we Włocławku poinformował o liczbie osób pełniących funkcje ławników sądów. Osoby te będą wybierane na kadencję 2024 – 2027.

Pod koniec maja Przewodniczący Rady Miejskiej w Brześciu otrzymał informację od prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku o konieczności wybrania ławników na rozpoczynającą się w przyszłym roku nową kadencję. Do Sądu Okręgowego wymagane są 3 osoby, natomiast do Sądu Rejonowego we Włocławku III Wydział Rodziny i Nieletnich oraz do IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po jednej osobie.

Kandydatów można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Brześciu, do pokoju nr 11. Na wnioski urzędnicy czekają do 30 czerwca. Osoba, która chce pełnić tę funkcję, musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią i mieszkać na terenie Brześcia. Dodatkowo musi zebrać ponad 50 podpisów popierających jego kandydaturę. Wymogiem jest również wiek — osoba taka musi być pełnoletnia i posiadać odpowiednie doświadczenie życiowe mogące pomóc w pełnieniu funkcji ławnika.