Modernizacja dróg w Brześciu Kujawskim – kolejne ulice zostaną odnowione

Modernizacja dróg w Brześciu Kujawskim – kolejne ulice zostaną odnowione

Drogi w Brześciu Kujawskim już od dawna wymagały remontu. Na szczęście dzięki środkom zewnętrznym modernizacja jest możliwa. Jest to inwestycja priorytetowa dla gminy, ponieważ znacząco polepszy ona jakość życia mieszkańców. Gminne drogi bowiem niestety czasy świetności mają już dawno za sobą. Włodarze zapewniają, że ich odnowienie to dla nich najważniejsze przedsięwzięcie. Wszystko po to, aby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie na drogach. 

Gminny priorytet

Dofinansowanie, dzięki któremu udało się już wyremontować, część dróg gminnych objęło kolejne dwa miejsca. Fundusz Dróg Samorządowych to rządowe wsparcie dla gmin przeznaczone na modernizację. W ramach naboru numer 1/2020/FDS dofinansowanie objęło dwie kolejne gminne drogi. Na remont liczyć mogą ulica Żeromskiego w Brześciu Kujawskim oraz droga Pikutowo-Machnacz, obejmująca Brzeską Strefę Gospodarczą. 

Odnowione drogi gminne

Dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych wiele dróg gminnych zostało już wyremontowanych. Przeprowadzono już modernizacje dróg i ulic: ulica Królewska w Brześciu Kujawskim, droga gminna Brzezie-Aleksandorowo, Sokołowo-Guźlin, ulica Nowa w Brześciu Kujawskim, ulica Księdza Romana Jałochno, a także ulica Akacjowa w Wieńcu. 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Fundusz Dróg Samorządowych a obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to program mający na celu finansowanie prac modernizacyjnych dróg i ulic w gminach. Niestety mimo rosnącego postępu gminne drogi w wielu miejscach w Polsce dalej wymagają remontu, ponieważ ich stan techniczny zagraża życiu i zdrowiu uczestnikom ruchu drogowego. Niewiele gmin stać na bardzo kosztowne modernizacje, toteż rząd stworzył specjalny program, do którego po ogłoszeniu naboru można przystąpić. Dzięki programowi udało się już odnowić wiele dróg w całej Polsce. Źródłem finansowania są wpłaty pochodzące z takich organizacji, jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacje z budżetu Państwa, czy z zysku jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa.