Gmina Brześć Kujawski planuje szereg inwestycji drogowych i rekreacyjnych

Gmina Brześć Kujawski planuje szereg inwestycji drogowych i rekreacyjnych

Burmistrz gminy Brześć Kujawski, Tomasz Chymkowski, podzielił się z mieszkańcami informacją o nadchodzących projektach mających na celu poprawę stanu dróg i terenów rekreacyjno-sportowych. Planowane inwestycje są obecnie w różnych fazach realizacji – niektóre są już w trakcie prac budowlanych, inne czekają na wyniki przetargów.

Chymkowski ujawnił, że gmina otrzymała znaczną dotację od rządu. W ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład, Brześć Kujawski został obdarowany kwotą 7,4 miliona złotych. Zasoby te zostaną wykorzystane do realizacji licznych zadań związanych z infrastrukturą drogową oraz tworzeniem i modernizacją przestrzeni sportowo-rekreacyjnych.

Za te pieniądze gmina planuje przeprowadzić remonty dróg w kilku miejscowościach. Do przebudowy zostaną przeznaczone drogi w Machnaczu (II etap), Kątach, Falborzu-Miechowicach, Miechowicach, Kąkowej Woli i Redczu Krukowym. Prace remontowe obejmą również ulice Łabędzią, Słowiczą, i Gołębią w Wieńcu Zalesiu.

Nie tylko drogi skorzystają na dotacji z Polskiego Ładu. Dofinansowanie pozwoli również na budowę i modernizację terenów rekreacyjno-sportowych. Inwestycje te zaplanowane są w Brześciu Kujawskim (ulice Krakowska i Dubois), Rzadkiej Woli, Kąkowej Woli oraz Wieńcu.