Mieszkańcy Brześcia Kujawskiego skarżą się na ograniczony dostęp do wody i wprowadzony zakaz podlewania

Mieszkańcy Brześcia Kujawskiego skarżą się na ograniczony dostęp do wody i wprowadzony zakaz podlewania

Do naszej redakcji zgłosiły się osoby zamieszkałe w gminie Brześć Kujawski, które wyraziły swoje zaniepokojenie dotyczące ograniczonego dostępu do wody. W dniu dzisiejszym, na oficjalnej stronie gminy na portalu Facebook, pojawiła się informacja o konieczności wprowadzenia restrykcji dotyczących użytkowania wody. Te obejmują między innymi zakaz nawadniania ogrodów przydomowych, działek ogrodniczych oraz przestrzeni zielonych o charakterze rekreacyjnym.

Oficjalne stanowisko władz Brześcia Kujawskiego w tej sprawie jest takie, że nie jest to efekt awarii systemu wodociągowego, a jedynie konsekwencja obecnej suszy. Zwracają jednak uwagę, że sytuacja ta ukazuje potrzebę ciągłych inwestycji i modernizacji istniejącej sieci wodociągowej.

Nie tylko Brześć Kujawski boryka się z tym problemem. Analogiczny zakaz podlewania został wprowadzony przez gminę Boniewo. Ponadto kilka dni wcześniej, gmina Baruchowo apelowała do swoich mieszkańców o ograniczenie zużycia wody. Powodem takich decyzji jest fakt, że nadmierne korzystanie z wody może prowadzić do przerw w jej dostawie, co miało miejsce w najbliższej przeszłości.